Forumteater

Forumteater

FORUMTEATER

En anden måde at lære din organisation at kende på.

Med kendte scenarier fra jeres dagligdag sætter vi med Forumteater fokus på netop jer og jeres udfordringer på arbejdspladsen.

Med professionelle skuespillere sætter vi gang en i en proces, som kan fører til ønskede forandringer.

Vi sætter jeres virkelighed i spil vi kommer 380° rundt i jeres organisation.

Hvad er Forumteater

Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor skuespillere viser et scenarie med situationer som I har valgt at sætte fokus på.

Forumteater giver input til nye handlinger i hverdagen.

Tilskuerne hjælper til med at ændre scenariet i den retning de ønsker det.

Forumteater giver publikum mulighed for refleksion og input til nye handlinger i hverdagen.

Forumteatret kan sammenlignes med et kommunikations laboratorium, hvor man kan afprøve nye muligheder og nye ideer.

Jeres udbytte:

– I får input og viden som I kan arbejde videre med.

Denne indsigt kan give en ny selverkendelse ikke mindst når den blandes med humor og forløsende latter.

Du er velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende snak og tilbud på om forumteater.

RING PÅ +45 21608632 FOR AT HØRE MERE OM FORUMTEATER

Respons på Forumteater, 2018

Nyt format for vores skole at lade det dramatiske initiere refleksioner om forældreroller, relationer, kommunikation etc.

Det viste sig velegnet til formålet. De tre skuespillere gav de fremmødte forældre noget at samles om – noget fælles at kigge hen på.

At lade skuespillet sætte scenen virkede efter min mening godt. Der kom relevante emner i spil; de kom tæt på og meninger, synspunkter, ståsteder blev fremlagt fra forældrene og blev udfordret. Jeg tror at skuespillet som “mellemmand” gav anden adgang til at sige sin mening, end hvis fx emnet skulle debatteres i klassen på initiativ fra en forældre, eller med baggrund i en konkret case.

Mange hilsner Nicolai Lange, Skoleleder