Imago Terapi

Imago parterapi

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL DIT PARFORHOLD?

Har du og din partner brug for at genfinde kærligheden, eller står I over for en livssituation, som er svær at komme videre fra?

Har I mistet følelsen af nærhed, samarbejde og fællesskab, og har I brug for at genfinde grunden til, at I valgte hinanden?

Så kan imago parterapi hjælpe dig og din partner tilbage til romantikken, passionen og de håb og drømme der bragte jer sammen.

Med kendte temaer fra jeres dagligdag sætter vi fokus på netop jer og jeres udfordringer.

Med professionel Imago terapeut sætter vi gang en i en proces, som kan fører til jeres ønskede forandringer.

Vi sætter jeres virkelighed i spil – vi kommer 380° rundt i jeres parliv.

Hvad er Imago terapi

Imago parterapi er baseret på de bedste elementer fra andre kendte terapiformer.

Imago parterapi adskiller sig særligt fra andre parterapeutiske tilgange ved at størstedelen af sessionen former sig som en samtale mellem dig og din partner. Det er jeres kontakt der er i fokus.

Parterapeuten fungerer nærmest som en coach. Parterapien er tilrettelagt som en samtale mellem dig og din partner, og det er parterapeutens opgave at guide og støtte samtalen.

Målet med imago parterapi er derfor at styrke din og din partners kontakt, dialog og tilknytning. Det mål nås selvfølgelig bedst, hvis det er jer, der taler med hinanden med situationer som I har valgt at sætte fokus på.

Imago parterapi giver input til nye handlinger i hverdagen.

I får redskaber og hjælp til at ændre kontakten mellem jer, i den retning I ønsker det.

Imago parterapi giver jer mulighed for refleksion og input til nye handlinger i hverdagen.

Imago parterapi kan sammenlignes med et kommunikations laboratorium, hvor man kan afprøve nye muligheder og nye ideer.

Jeres udbytte:

– I får input og viden om jeres parforhold som I kan arbejde videre med.

Denne indsigt kan give en ny selverkendelse ikke mindst når den blandes med humor og forløsende latter.

Har du og din partner brug for at genfinde kærligheden, eller står I over for en livssituation, som er svær at komme videre fra?

Har I mistet følelsen af nærhed, samarbejde og fællesskab, og har I brug for at genfinde grunden til, at I valgte hinanden?

Så kan imago parterapi hjælpe dig og din partner tilbage til romantikken, passionen og de håb og drømme der bragte jer sammen.

Du er velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende snak

RING PÅ +45 21608632 FOR AT HØRE MERE OM IMAGO PARTERAPI

Refleksioner om parforhold, forældreroller, relationer, kommunikation etc.

du kan læse mere om Imago parterapi her:

https://www.imagoforeningen.dk/

http://maibrittschwab.dk/parterapi/faa-hjaelp-til-konflikt-i-parforholdet/hvad-er-eft-parterapi/hvad-er-imago-parterapi/

http://maibrittschwab.dk/parterapi/om-imago-parterapi/mai-britt-og-martins-erfaring-med-parterapi/